Realdanias dolkestødslegende

”Danske og udenlandske anmeldere og meningsdannere har overvejende givet BLOX og DAC en positiv modtagelse. En del har dog også forholdt sig fagligt meget kritisk til BLOX-bygningen med afsmittende effekt på publikums forventning.” (DAC´s årsrapport 2019)

Så fik Realdania sat den på plads: De er de sure anmeldere, der er skyld i, at folk ikke elsker BLOX.

Det er dog lidt af en påstand, at de fleste anmeldere har givet BLOX en god anmeldelse. Se artikel andetsteds her på bloggen, hvor det fremgår, at det overvejende er personer med tilknytning til Realdania, der har rost BLOX, mens de kritiske røster er kommet fra uvildige.

Lonely Planet

Når Realdania skal argumentere for, at BLOX er blevet vel modtaget internationalt, henviser de til, at Lonely Planet har udnævnt København som nr. 1 i deres ”Best in travel” liste 2019 og i den forbindelse nævner BLOX som en turistattraktion i København.

Den nyhed er noget oversolgt. Hvis man slår op på Lonely Planets hjemmeside om København nævnes BLOX kun langt nede på listen over attraktioner under en omtale af DAC. Lonely Planet er vel strengt taget heller ikke en autoritet i forhold til at anmelde arkitektur?

Den grimme ælling

Realdania har også en anden argumentation for at bortforklare kritikken af BLOX: BLOX er blevet kritiseret, fordi folk skal vænne sig til den. Realdania har en idé om, at store arkitektoniske værker bliver misforstået i begyndelsen, men så bliver de folkeeje. Som eksempel bruger man Arne Jacobsens SAS hotel, Politigården og Nationalbanken.

Så vidt jeg ved, er der stadig mange, der ikke er begejstrede for de nævnte bygninger. Det er naturligvis ikke en naturlov, at prægnante bygningsværker bliver elskede med tiden. Der er også mange, der bliver ved med at være forhadte.

Omvendt vil der være værker, der er begejstring omkring i starten, men hvor man senere må indrømme, at de ikke var så gode alligevel. Tænk f.eks. på de postmoderne bygninger.

Realdania elsker at forenkle debatten om BLOX. Meget af kritikken af BLOX er gået på, at den ikke passer til stedet. Jeppe Loft fra Arkitektoprøret har f.eks. sagt, at BLOX kunne have ligget fint i Ørestaden. Andre kritikpunkter har været, at den allerede ser slidt ud, at det er upraktisk med en indgang under vejen, at BLOX er uegnet til udstillinger, at det er mærkeligt at ville fremme dansk arkitektur med en bygning af hollandske arkitekter og så videre.

Det lytter vi ikke til

Al den snak gider Realdania ikke lytte til. Der må være tale om en uvidenhed, der går over med tiden og sure anmeldere, der ødelægger den gode stemning. Men Lonely Planet …

Realdania har investeret i flere parkeringsanlæg, som man kalder for “eksperimenterende nybyggeri”

Realdania opgiver ambitionerne med Dansk Arkitektur Center i BLOX

Hvordan er det egentlig gået med DAC i de nye lokaler? Og hvordan er det gået med BLOX?

Da BLOX fyldte 1 år, var der flere aviser, der så nærmere på BLOX og Dansk Arkitektur Center.

I Politikens artikel (4/5 2019) flyver tallene for øjnene af læserne: 150.000 mennesker har besøgt BLOX; 400.000 mennesker har været på besøg; der har været 3 gange så mange betalende gæster som i samme periode i de tidligere lokaler på Christianshavn; 300 virksomheder har lejet sig ind i BLOXHUB. Jesper Nygård erklærer sig tilfreds med resultatet: ”Det kunne ikke have gået bedre”, siger han.

Dette er i modstrid med, hvad Jesper Nygård selv har været med til at skrive i DAC´s årsrapport 2018. Her hedder det, at det ikke er gået som forventet. DAC står overfor store økonomiske udfordringer på grund af mindre billetindtægter end forventet. Realdania vil derfor komme med et ekstraordinært driftstilskud. Der skal desuden skæres i omkostningerne og skaffes flere betalende gæster ved at lave mere populære udstillinger.

Styr på tallene

DAC offentliggør ikke sine besøgstal, hvilket gør det hele lidt sværere. For at få styr på tallene kan man ty til en rapport fra 2015 (Aktivitetsberetning 2015). Her fremgår det, at DAC opererer med mange forskellige besøgstal. I afrundede tal var der 90.000 der besøgte DAC. Dette tal omfatter 24.000 der besøgte cafeen, 14.000 der var til konference på DAC, 27.000 der deltog i øvrige aktiviteter på DAC og endelig  det relevante tal: 23.000 betalte for at komme ind på en udstilling.

Hvis man antager, at Politikens oplysning om, at der har været 3 gange så mange betalende besøgende til DAC på BLOX som på Christianshavn, er korrekt, må der (omregnet til årsbasis) have været omkring 70.000 betalende til DAC´s udstillinger i 2018. Det er en pæn fremgang, men meget langt fra ambitionerne. Ifølge direktøren for DAC (NEWS Øresund 19/4 2018) ) ville man op på 200.000 betalende til DACS udstillinger, og DAC skulle blive til en international kulturdestination.

Den målsætning er man altså slet ikke i nærheden af at nå. Det har givet DAC økonomiske problemer. Ikke nok med, at der ikke er kommet tilstrækkeligt med entréindtægter, men det var også meningen, at entréindtægterne skulle udgøre en større del af de samlede indtægter end tidligere.

Opgiver ambitionerne

Ifølge DAC´s årsrapport 2018 vil man prøve i 2019 at få 10% flere betalende gæster til udstillingerne. Man har med andre ord opgivet at nå målet om 200.000 betalende. Det fremgår ikke, om man også har opgivet at få DAC til at blive en international kulturdestination, men med så skuffende besøgstal må det formodes, at det har man.

70.000 besøgende er ikke mange. Det svarer f.eks. til Bornholms Museum (72.000 betalte entré i 2018) eller Hjerl Hede Frilandsmuseum (også 72.000). Louisiana kan man kalde for en international kulturdestination: Det havde 755.000 betalende gæster i 2018.

BLOX

Politiken Byrum (3/7 2019) fandt frem til, at det heller ikke er gået imponerende med BLOX´s aktiviteter. Lejlighederne har ikke kunnet lejes ud: Man har kun lejere i 6 af de 22 lejligheder. Innovationshubben har udlejet 80% af sine lokaler, heraf de 20% til udenlandske virksomheder, som bruger BLOX som et springbræt til det danske marked. Realdania vil naturligvis sige, at det er en succes at kunne udleje 80% af lokalerne, men det virker ikke overbevisende. Det ville have været en succes med den hub, hvis der var venteliste, men her er man kun nået op ca. 60% udlejet og har måttet supplere op med udenlandske virksomheder, der – strengt taget – bruger hubben til noget andet end tilsigtet. (Se også: https://realdaniakritik.dk/hvem-forsvarede-blox/

DAC, hvad nu?

DAC fik i 2018 et vanvittigt stort beløb i støtte: 95 millioner fra Realdania og Realdania By og BYG samt 17 millioner fra de deltagende ministerier. Det svarer til en støtte på 1.600 kr. pr. betalende gæst til udstillingerne. Det er helt sikkert Danmarksrekord i støtte til en kulturinstitution.

Hvor længe kan det blive ved? Har DAC det overhovedet godt hos Realdania?  Penge er som bekendt ikke alt.

Realdania har bygget og ejer “Tietgens Ærgrelse”